Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jackie Braun: Az újbor zamataAz amerikai Zack nagyratör terveket dédelget: szlbirtokot akar vásárolni Franciaországban, hogy bizonyítsa rátermettségét a családjának. A kiszemelt földet Juliet apja a végrendeletében nem a gyermekére hagyta, hanem második feleségére, s az asszony - mostohalánya tiltakozása ellenére - jó áron túl is ad rajta. Juliet nehéz szívvel hagyná el az otthonát és a birtokot, s ez egybevág Zack érdekeivel, akinek szüksége lenne egy jó borászraJessica Steele: Te vagy a fnök!Taryn már régóta érzi, hogy fnöke vonzódik hozzá, és amikor a férfi megcsókolja, els rémületében azonnal felmond. Még aznap felfigyel a liftben egy jókép férfira, és amikor új állást szerez, az idegen ott is felbukkan. Jake gazdag üzletember, érti a módját, hogy visszautasíthatatlan ajánlatot tegyen a lánynak. Taryn nem titkolja el, mi történt az elz munkahelyén, és kiköti, hogy szó sem lehet viszonyról fnök és beosztott között Barbara Hannay: A koszorúslányAmikor a nyári nap lehanyatlik az ausztrál hegyek mögé, Mark a farmján dolgozik, ám egyre az a lány jár a fejében, akivel barátja esküvjén találkozott. Ezalatt a messzi Angliában Sophie is a markáns arcú férfira gondol, és hirtelen elhatározással felemeli a telefont. Fontos hírt kell közölnie vele: az együtt töltött szenvedélyes éjszaka nem várt következményekkel járt, s Marknak meg kell barátkoznia a gondolattal, hogy nemsokára apa lesz

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Magyarország Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/02/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634077862

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Romana különszám 41. kötet (Az újbor zamata, Te vagy a fnök!, A koszorúslány)"

Romana különszám 41. kötet (Az újbor zamata, Te vagy a fnök!, A koszorúslány)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima