Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sally Wentworth: FrancescaAz öreg Calum Brodey elhatározza, hogy világraszóló pompával ünnepli meg a bortermel dinasztia kétszáz éves fennállását. Az unokák közül a gyönyör Francesca néhány évvel ezeltt örök hséget fogadott egy hercegnek, ám nemrég a fiatal pár elvált. Azóta a hölgy kíséretében idnként feltnik egy-egy gavallér, de Francesca szívét nem sikerül meghódítaniuk. Ám a fényes partin feltnik az amerikai Sam, aki magára vonja a volt hercegné figyelmétSusanne James: Római járatCsinos, kedves lány Lily, joggal vár többet az élettl, mint ami eddig megadatott neki. Úgy érzi, elérkezett az id, hogy értelmes elfoglaltságot találjon magának, és els lépésként Rómába utazik a testvéréhez. A repülgépen egy jókép férfi ül mellette, aki az út során kiönti a szívét a lánynak. Elpanaszolja, hogy amióta meghalt a felesége, nem talál dadát a három gyermeke mellé. Lily pár nappal késbb elfogadja Theo csábító ajánlatátLynne Graham: Kávéfolt a sznyegenA nehéz helyzetben lév Kathy esti takarítást vállal Sergio irodájában, és legnagyobb meglepetésére egyszer maga a fnök szól neki, hogy segítsen, mert kiöntötte a kávéját. A gazdag, jókép férfi próbára teszi a lányt, mert azt hiszi, Kathy álruhában akar a közelébe férkzni, hogy meghódítsa. Kihívja t egy parti sakkra, mert meggyzdése, hogy pillanatok alatt legyzi a vörös hajú szépséget, és megnyeri a fogadást

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Magyarország Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/02/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634076964

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Romana különszám 46. kötet (Francesca, Római járat, Kávéfolt az asztalon)"

Romana különszám 46. kötet (Francesca, Római járat, Kávéfolt az asztalon)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima