Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Rome - Feministisk erotik

M. Lanvin
pubblicato da Leopard förlag

Prezzo online:
2,90

"Plötsligt dyker tanken upp i mitt huvud, det är som om jag ser mig själv utifrån. Här ligger jag i ett främmande land, naken i ett badkar med en främling jag inte känner som runkar framför mig. Han kan vara vem som helst. Tanken gör mig explosivt kåt."

Rome är M. Lanvins andra erotiska novell. Den utspelar sig i Italien i ett immigt badrum, med den italienska solen som strålar in mellan jalusierna.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa » Racconti e antologie letterarie

Editore Leopard Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/08/2018

Lingua Svedese

EAN-13 9789173438315

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Rome - Feministisk erotik"

Rome - Feministisk erotik
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima