Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Rudyard Kipling

Johannes V. Jensen
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
6,59

Rudyard Kipling var en stor inspirator og et forbillede for Johannes V. Jensen. Fra sin tidlige ungdom i Viborg, hvor Jensen første gang stiftede bekendtskab med den britiske forfatter og til sine voksne år, hvor han oversatte flere af Kiplings værker, hang beundringen fast. "Rudyard Kipling" er et portræt af forfatteren, men også en refleksion over hans påvirkning af Johannes V. Jensens eget livssyn og litterære stil. Johannes V. Jensen (1873 - 1950) var en dansk forfatter, oversætter og debattør. I 1944 modtog han Nobelprisen i litteratur og i 1999 kårede læserne af Politiken og Berlingske hovedværket "Kongens fald" til det 20. århundredes bedste roman, som også senere blev en del af Kulturkanonen. Jensen var særdeles produktiv og udover sine digte, skuespil og skønlitterære noveller og romaner, var han en flittig skribent af kronikker og debatindlæg til dagblade og tidsskrifter ligesom han står bag en række kulturkritiske artikler og essays.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Rudyard Kipling"

Rudyard Kipling
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima