Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Rüyalar Tesadüfler Hayaller

Robert Moss
pubblicato da Kurald Yaynlar

Prezzo online:
1,43

"Sadece bir rüya" ya da "sadece bir tesadüf" veya "sadece bir hayal" dediiniz olmutur mutlaka. Ama sözünü ettiiniz eyler gerçekten "sadece" o kadar myd? Bundan ibaret miydi?
Bu üç esiz güç; yani rüyalar, tesadüfler ve hayaller kendinizi kefetmenin anahtar olabilir.

Rüya görmenin DOKUZ GÜCÜNÜ örendiinizde her geçen gün artan bir enerji ve farkndalkla daha zengin, daha dolu, daha salkl bir hayata sahip olabilirsiniz. Rüyalarmz yaklaan zorluklar veya frsatlar için yol gösterici olabilir.

Tesadüfün DOKUZ KURALINI örendiinizde herhangi bir eyi kiisel bir kehanet olarak kullanabileceinizi görebilirsiniz. Tesadüfleri ve simgeleri bir radar gibi kullanrsanz hayatn akn, yalnz olmadnz, görünmeyen kaynaklarnz olduunu da anlarsnz.
"ans, ona hazr olan zihinleri seçer."

Hayal kurmann YED SIRRINI örendiinizde hayalinizde yarattklarnzn nasl gerçek olduunu da kavrayabilirsiniz. Yaratc hayal gücünüzle her eyi yeniden gözden geçirip düzeltme cesaretine sahip olabilirsiniz.
"Hayal ne kadar güçlüyse sonuçlar o kadar az hayalidir."

nce Kapak:

Sayfa Says: 232

Bask Yl: 2009

e-Kitap:

Format: epub32x32.png

Sayfa Says: 196

Bask Yl: 2009

Dili: Türkçe
Yaynevi: Kurald Yaynlar

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Kurald Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789786010707

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Rüyalar Tesadüfler Hayaller"

Rüyalar Tesadüfler Hayaller
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima