Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Rysmans rysliga butik 1: Det hemska skratt-pulvret

Magdalena Hai
pubblicato da Bokförlaget Hegas

Prezzo online:
18,16

Ninas högsta dröm är att kunna köpa en cykel, men hon har inga pengar och behöver skaffa ett jobb. En dag går hon förbi en märklig butik med en lapp i skyltfönstret. Hjälp önskas står det. Men det är inte vilken butik som helst. Det är Rysmans rysliga butik. I skyltfönstret ser Nina en voodoo-docka och en massa annat konstigt. Det ser läskigt ut därinne. Men Nina behöver ju pengarna Hon går in.

I butiken träffar hon på en man som ligger på golvet och skrattar, ett grönt spöke och en konstig bläckfisk. Hur ska det gå för Nina får hon jobb i butiken? Och ska hon kunna köpa en cykel?

Hegas böcker lätta att läsa. Svåra att motstå.

EPUB3: Fixed format, Synchronised audio

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Bokförlaget Hegas

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/04/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789178816392

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Rysmans rysliga butik 1: Det hemska skratt-pulvret"

Rysmans rysliga butik 1: Det hemska skratt-pulvret
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima