Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Safirer och hemligheter / Höga odds

Dani Wade - Joss Wood
pubblicato da Harlequin Mondadori

Prezzo online:
7,52

Safirer och hemligheter

Piper Mills är i knipa. Pengarna börjar ta slut och hon måste sälja sina ärvda safirer. Hon söker därför upp Jaeger Ballantyne, en inköpare av ädelstenar, som hon delat en passionerad natt med för drygt ett år sedan. Jaeger har drabbats av minnesförlust efter en olycka, men när han möter Piper blir han lika attraherad som första gången. Medan Jaeger gör allt för att förstå sina känslor försöker Piper dölja sin stora hemlighet

Höga odds

Det är med stor spänning Willow Harden kommer till Sabatini House som författaren Tate Kingstons husföreståndare. Hon har ett uppdrag - att leta upp ett dokument som kan rädda hennes familjs rykte - men distraheras omedelbart av Tates mystiska dragningskraft. De ger sig in i en farlig lek, där mer än familjens heder snart står på spel.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/02/2019

Lingua Svedese

EAN-13 9789150725063

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Safirer och hemligheter / Höga odds"

Safirer och hemligheter / Höga odds
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima