Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sagaen om Sidiro / Kjærlighetens sjarm

Caitlin Crews - Michelle Smart
pubblicato da Harlequin Mondadori

Prezzo online:
10,00

Sagaen om Sidiro

Tre år har gått siden Helena flyktet fra den greske øya Sidiro, rett før hun skulle gifte seg med en av Europas rikeste menn. Tiden har ikke leget sårene hennes, og han er med henne i tankene, hvert minutt, hvert sekund. Hun hadde aldri trodd at hun nå, tre år senere, skulle bli tvunget til å reise tilbake til Sidiro - for å tegne det huset der hun skulle ha bodd med Theo. Et hus der han nå planlegger å skape familie med en annen kvinne ...

Kjærlighetens sjarm

Ivan Korovin er fast bestemt på å ta steget fra fattig gutt uten fremtidsutsikter - via en strålende karriere som actionskuespiller - til en samfunnsnyttig milliardær. Men han har et alvorlig pr-problem å ta hånd om først: Miranda Sweet har utnevnt ham til helt nr. 1 i «Primitive helter», den bestselgende doktoravhandlingen hennes.

Løsningen? Å bygge opp et mediesirkus der de to fiendene later som om de er et par. Fra Hollywood til Cannes viser de frem liksomforholdet for hele verden. Men utenfor lyskasterne blir det stadig vanskeligere å avgjøre hvor grensen går mellom ekte og spilte følelser.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/04/2021

Lingua

EAN-13 9789150795516

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sagaen om Sidiro / Kjærlighetens sjarm"

Sagaen om Sidiro / Kjærlighetens sjarm
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima