Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sagan om Sidiro / Kungligt kärleksmöte

Clare Connelly - Michelle Smart
pubblicato da Harlequin Mondadori

Prezzo online:
7,77

Sagan om Sidiro

Tre år har gått sedan Helena flydde från den grekiska ön Sidiro, precis innan hon skulle gifta sig med en av Europas rikaste män. Tiden har inte lyckats radera honom ur hennes minne, han finns med henne i varje tanke, varje minut, varje sekund. Aldrig hade hon trott att hon nu, tre år senare, skulle tvingas tillbaka till Sidiro - för att göra ritningen till det hus där hon skulle ha bott tillsammans med Theo. Ett hus där han nu planerar att bilda familj med en annan kvinna ...

Kungligt kärleksmöte

Daisy Carringtons arbetsuppgift är att passa upp på gästerna i hotellets prestigefyllda svit. Det gästen begär ska gästen få - men hon hade inte räknat med att shejk Sariq skulle vilja ha henne! Två passionerade nätter delar de, sedan måste Sariq återvända till sitt ökenpalats där plikten kallar. Men när det står klart att Daisy bär på hans tronarvinge överrumplar han henne med en kunglig önskan ...

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/04/2021

Lingua Svedese

EAN-13 9789150766899

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sagan om Sidiro / Kungligt kärleksmöte"

Sagan om Sidiro / Kungligt kärleksmöte
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima