Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sagnomspundne skatte

Alt Om Historie
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
6,58

I begyndelsen af 2019 gav et hold forskere brændstof til enhver amatørhistorikers drengedrømme, da de offentliggjorde verdens største skattekort. På oversigten havde forskerne listet samtlige skibe fra det spanske imperium, som er forlist mellem 1492 og 1898. Og eftersom størstedelen af skibene var lastet til randen med guld og sølv fra de amerikanske kolonier, kan de personer, der bjærger vragene, se frem til at blive umådelig rige.
Historien om de spanske sølvskibe taler ikke bare til drengedrømmene. Den viser også, at der stadig eksisterer historiske mysterier, der mangler at blive løst. For hvor langt videnskaben end er nået, er vi ikke i nærheden af at have afdækket alle verdens hemmeligheder. Selvom forskerne eksempelvis har forklaringer på de fleste paranormale oplevelser - altså spøgeri - har de ikke belyst alt. Heldigvis. For det giver os plads til at drømme om sagnomspundne skatte og gyse over hjemsøgte steder. Bogen her genfortæller historien om dem.
God fornøjelse. Alt om Historie tager dig med på en halsbrækkende rejse til tidligere tider, så du kan nyde historiens største begivenheder. Følg med tilbage i tiden - tilbage til frontlinjerne af 2. verdenskrig, vikingernes angreb og tilbedelsen af egypterne. Alt om historie er for dem, der vil vide mere om de spændende, dramatiske begivenheder i fortiden.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sagnomspundne skatte"

Sagnomspundne skatte
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima