Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sahilde Kafka

Haruki Murakami
pubblicato da Doan Kitap

Prezzo online:
2,75

Kafka Tamura on be yana girdii gün evden kaçar. Uzun zamandr planlad bu kaçn nedeni babasnn yllar önce dile getirdii uursuz kehanettir. Ama babasnn bir düzenek gibi içine yerletirdii kehanet gölge gibipeindedir Kafka ilk kez ak ve tutkuyu yaarken gizemli bir cinayetle kehanetin ve kaderinin düümleri çözülmeye balar.

Sahilde Kafka, XXI. yüzyl edebiyatna damgasn vuran, kitaplar bamllk yaratan kült yazar Haruki Murakamiden, hayatn yavan gerçekliine kar büyülü bir dünyann kaplarn açan bir roman.

nce Kapak:

Sayfa Says: 656

Bask Yl: 2015

e-Kitap:

Sayfa Says: 515

Bask Yl: 2009

Dili: Türkçe
Yaynevi: Doan Kitap

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Doan Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785929505

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sahilde Kafka"

Sahilde Kafka
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima