Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Saker vi döljer

Anna Levahn - Laurie Frankel
pubblicato da Printz Publishing

Prezzo online:
14,66

Rosie och Penns femårige son Claude, yngst av fem bröder, älskar att klä sig i klänning, och drömmer om att vara en prinsessa. När han blir stor vill han bli en flicka, säger Claude. När åren går står det klart att det är mer än en lek deras son är faktiskt en dotter. Vad gör man när man inser att ens barn är en transperson?

Rosie och Penn vill att Claude ska få vara vem han vill. De är bara inte säkra på att de är redo att dela det med hela världen. Snart döljer hela familjen Claudes hemlighet. Tills den en dag exploderar.

Saker vi döljer är en roman om avslöjanden, förvandlingar och familj. Den handlar om att förändring alltid är svårt och mirakulöst och svårt igen, föräldraskap är alltid ett steg ut i det okända med hållna tummar och bräddfulla hjärtan, barn växer men inte alltid enligt plan. Och familjer med hemligheter kan inte hålla dem för alltid.

Det här är en roman alla borde läsa. Den är briljant. Den är djärv. Och det är dags. Elizabeth George

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Printz Publishing

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/11/2017

Lingua Svedese

EAN-13 9789177710103

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Saker vi döljer"

Saker vi döljer
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima