Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sakn Kmldama

Margaret Mazzantini
pubblicato da Doan Kitap

Prezzo online:
1,31

Ak dile gelmez, kendi kendine yanlr...

Strega ödülü

Grinzane Cavour ödülü

Rapallo-Carige ödülü

Pinuccio Tatarella ödülü sahibi...

"Kitab okurken sanki içimden bir eyler koptu ve bu rolü ben oynamalym dedim."
Penélope Cruz

Baarl cerrah Timoteo'nun çalt hastaneye yaral bir kz getirilir. On be yandaki genç kz geçirdii kaza sonucu beyin travmas geçirmektedir. Ölüm kalm sava veren bu kzn ismi Angela'dr. Ve Angela Timoteo'nun kendi kzndan bakas deildir. Kz ameliyata alnrken Timoteo da, ona bir hikâye anlatmaya balar. Yllar önce yaad ve derin izler brakan hazin bir akn hikâyesidir bu. Angela'y ölümün elinden almak için anlatmak zorundadr Timoteo

Ben seni, gerçekten de seni mi sevmitim?

Yoksa kaderden talep etmi olduum ve hâlâ da talep ettiim bir sevgiyi mi seviyordum? imdi sana bakyorum ve bana ne örettiini biliyorum. Sen bana günahlarn bedelinin ödendiini örettin, bu belki herkes için geçerli deildir ama bizim için geçerli.

nce Kapak:

Sayfa Says: 292

Bask Yl: 2011

e-Kitap:

Sayfa Says: 246

Bask Yl: 2011

Dili: Türkçe
Yaynevi: Doan Kitap

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Doan Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785966197

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sakn Kmldama"

Sakn Kmldama
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima