Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Saknad i Torekov

Jan Froman - Niklas Lindblad
pubblicato da Lind & Co Förlag

Prezzo online:
9,46

Del 1: Torekovserien.

En sen söndagskväll i början av december försvinner en sjuttonårig tjej spårlöst i snöstormen efter en körkonsert i Torekovs kyrka.
Tolv år senare blir polisen Madeleine avstängd från sin tjänst på kriminalavdelningen i Nyköping. Hon har precis löst ett gammalt fall men inte hållit sig helt till regelverket.
Medan internutredningen pågår åker Madeleine och hälsar på sin morfar, som bor nära Torekov och umgås flitigt med sin granne som är mor till den tolv år tidigare försvunna Nora.
Madeleine blir nyfiken på Noras försvinnande och börjar göra efterforskningar men det är inte helt okomplicerat. Inte blir det heller lättare när hon blir förälskad - i Noras före detta pojkvän. Kan hon vara säker på att han inte hade något att göra med Noras försvinnande?

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Lind & Co Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/11/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789179034726

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Saknad i Torekov"

Saknad i Torekov
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima