Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Salkl Okültizm

Fortune Dion
pubblicato da Hermes Yaynlar

Prezzo online:
2,51

Okültizm, gizlicilik demektir. Zira insan ve evrenin anlamnn sakl olduu, bilmediimiz ama sanki burnumuzun dibinde bir varlk boyutu vardr. Onu ortaya çkarmak uzay ve atomun srlarn kefetme yoluna koyulmu insanolunun ilk ve son macerasdr. Bu macera beraberinde içsel kazanmlar getiren bireysel bir keif yolculuudur da. Bu, bilge kii olma yönüne doru, içsel açlm ve dönüüm içeren kadim bir patikann izlendii bir yoldur. "Salkl Okültizm", bu konuda yetkin bir kalemden alnm bir el kitab olma iddiasnda nadir kitaplardan biri olarak ezoterik bir klasiktir. Her türlü yanl alglamaya ve istismara açk bu konuyu hem herkesin anlayaca sade bir dille açkla kavuturmakta hem de yllarn araya vermi okuru tatmin edecek derin mevzulara aydnlatc yantlar vermektedir. Her eyden önemlisi bu kitap, istismara ve yanl anlamaya açk bir konuya, doruyu yanltan ayklayarak "salkl" bir bak açs sunar.

nce Kapak:

Sayfa Says: 192

Bask Yl: 2012

e-Kitap:

Sayfa Says: 108

Bask Yl: 2012

Dili: Türkçe
Yaynevi: Hermes Yaynlar

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Hermes Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785896531

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Salkl Okültizm"

Salkl Okültizm
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima