Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sanma Ki Yalnzsn

Elif afak
pubblicato da Doan Kitap

Prezzo online:
2,01

Arka Kapak Yazs (Tantm Bülteninden)

 

Sana kelimelerden kaleler yaptm. Hendekli, balkonlu, eflatun bayrakl, girii sakl kocaman kaleler. Bir odasnda braktm yüreimi. Merasimsiz, habersiz, tantanasz ve beklentisiz usulca düürüverdim elimden, olur da bulursan belki sevinirsin diye, öylesine.

Sana harflerden sarmaklar ördüm; geceleri gözlerini kapadnda, uyku ile uyanklk aras o tekinsiz aralkta durduunda, cinlerin meveret alannda yapayalnz kaldnda koklarsn belki, hatrlarsn diye.

Sana alfabeden kaftan diktim; azametle giyesin ve hiç üümeyesin diye, kaln kadifeden, srma ipliklerle. ledim üzerine isminin ba harflerini, sessiz ve derinden, kimse bilmeden, sadece Yaradan'n duyduu bir yemin gibi.

Sana noktalardan güller, virgüllerden bülbüller, ünlemlerden yaylalar, noktal virgüllerden dalar ve ovalar yaptm. Her bir imla iaretini özenle ekledim isminin büyüsüne. Çünkü sevmek, yeni bir dil ina etmek demek. ki kiilik bir dil. Çünkü akn olduu yerde muhakkak kelam vardr, sessizlik deil. 

 

 

Dettagli

Generi Politica e Società » Studi interdisciplinari e culturali

Editore Doan Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786050955989

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sanma Ki Yalnzsn"

Sanma Ki Yalnzsn
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima