Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ha valaki még azt mondaná, hogy nincs mai magyar nyelvû mesevarázs, akkor olvassa el ezt az erdélyországi gyermektörténetet. Benedek Elek legnemesebb hagyományainak útján lépked az író, Cseke Gábor. Sanyó egy mai kisfiú, aki az iskolában, otthon, az erdõben, bárhol képes rácsodálkozni a világra és kérdezni, felfedezni, kalandról-kalandra.

Dettagli

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sanyó"

Sanyó
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima