Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sardunya, Sardalya ve Bizim Sokak

Pelin Gune
pubblicato da Tudem Yaynlar

Prezzo online:
2,46

Her yeri saran beton binalarn arasnda adeta bir vaha gibi duran Sardunya Kona, Aliço'larn mahallesinde bahçe içinde kalan son evdir. Emlakçlarn akbaba misali ele geçirmek için türlü oyunlara bavurduklar bu görkemli kök, mahalle sakinlerin sevip sayd Rfat amca ve güngörmü dostlarnn yuvas olduu kadar, civar hanelerde yaayan çocuklarn da ikinci adresidir. Parklara, bahçelere hasret kalan küçüklere her frsatta kaplarn açarak oyun parkna dönüen Sardunya Kona Aliço ve arkadalarnn da urak yeridir. Fakat ne yazk ki herkesin hayatna sihirli bir denek gibi dokunan Sardunya, sardalya kutusuna dönütürülme tehlikesiyle kar karyadr. Uzun yllar kentlemeye meydan okuyarak dimdik ayakta kalmay baaran bu sevimli yapy gelecee tayabilmenin tek yolu ise yeniden gün yüzü görmeye hazrlanan emektar minibüs Mauk'un srtnda çklacak bilmecelerle örülü bir Gelibolu seyahatinde sakldr... Mizah yüklü kalemiyle edebiyatmzda kendine has bir üslubu bulunan Pelin Güne, Sardunya, Sardalya ve Bizim Sokak isimli romannda yitip giden deerlerin, silikleen anlarn ve kentsel dönüüm canavarna kar giriilen bir savan elenceli öyküsünü anlatyor. Ankara'daki baba yadigâr bir konaktan Çanakkale'nin tarihi deerlerine uzanan gizemli bir serüvene direksiyon kran bu sürprizli kitap akp giden hikâyesiyle keyifli bir yol macerasna dönüüyor. Gökçe Yava Önal'n naif resimleriyle hatralarda kalmaktan uzaklap gözlerimizde canlanan Sardunya Kona, genç okurlarna, tüketim alkanlklarn yeniden gözden geçirmelerini anmsatrken yardmlamann ve birlikteliin insan hayatndaki önemini vurguluyor. O zaman ver elini Gelibolu! Sardunya'y sardalyaya dönütürmelerine geçit vermeyeceiz!..

(Tantm Bülteninden)

 

 

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Tudem Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/10/2017

Lingua Turco

EAN-13 9786052031025

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sardunya, Sardalya ve Bizim Sokak"

Sardunya, Sardalya ve Bizim Sokak
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima