Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Saylarn Diktatörlüü

Jerry Z. Muller
pubblicato da The Kitap

Prezzo online:
3,20

Bu kitap ölçümün zararlar hakknda deil; tecrübeye dayal kiisel yarglar yerine standart performans ölçümlerinin konulmasnn ister istemez dourduu olumsuz sonuçlar hakkndadr. Problem ölçüm deil, ar ve uygun olmayan ölçümlerle bunlara duyulan saplantdr.

Artan nüfus ve deien iletiim dinamiklerinin de etkisiyle artk baar, tecrübeden ziyade rakamlarla balantl hale geldi. Bizi ameliyat edecek cerrahn istatistiklerine bakyor, oturacamz yeri seçerken o bölgenin yllk suç orann inceliyor, çocuumuzu okula yazdrrken okulun baar oranlarna dikkat ediyor, bir kuruma ba yaparken o güne kadar kaç kiiye ulatn aratryoruz. Hayatmzdaki her eyin ölçülmesini, analiz edilmesini ve effaf bir ekilde duyurulmasn talep ediyoruz. Peki, ya o çok güvendiimiz veriler doru deilse? Ya sonuçlar bizim dikkatimizi baka bir noktaya çekmeye çalyorsa?

Saylarn Diktatörlüü; eitim, tp, i, finans, hükümet, polis, ordu ve sivil toplum kurulularnda çalanlarn, "performans ölçümü" ad altnda istatistiklerle oynamalarna nasl tevik edildiine k tutuyor. Kitabn yazar Jerry Z. Muller, kendi tecrübelerinden de yola çkarak ölçülebilen her eyin ölçülmesinin gerekmediini; tamamlayc bir veri olmak yerine kesin bilgi sayldnda saylarn ne kadar zorlaabileceini ve sorunu nasl düzeltebileceimizi açkla kavuturuyor.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Economia » Economia, altri titoli

Editore The Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786057950772

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Saylarn Diktatörlüü"

Saylarn Diktatörlüü
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima