Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Scherven brengen geluk

Deeanne Gist
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
9,99

Deeanne Gist brengt in `Scherven brengen geluk' het verhaal achter de beroemde Tiffany-kapel tot leven. Chicago, 1893. De knappe studente Flossie Jayne wordt door sieradenmaker Louis Tiffany gevraagd mee te helpen aan de bouw van zijn Tiffanykapel: een staaltje kunst zoals de wereld nog nooit heeft gezien. Ze werkt zich een slag in de rondte om de kapel op tijd af te hebben voor de Wereldtentoonstelling en naam te maken in de kunstwereld. Maar dan krijgen haar ambities last van concurrentie. En wel van haar eigen hart. Wie zal de strijd winnen? Haar carrièredroom of de interessante jongeman die de kamer naast de hare huurt? Deeanne Gist schrijft historische romans vol romantiek en humor. Eerder verschenen van haar onder andere `Het hart op de lippen' en `Alles op het spel'.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa d'ambientazione storica » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/07/2015

Lingua Olandese

EAN-13 9789029724166

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Scherven brengen geluk"

Scherven brengen geluk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima