Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Când am început a înelege cele ce se petrec în lume, intrase de curand în cursul timpului un secol nou, secolul al XIX-lea, secol mare i luminos între toate, menit a schimba faa lucrurilor pe pmânt, de la apus la rsrit; secol care a adus cu dansul o civilizaiune cu totul i cu totul nou, nebanuit i nevisat de timpii anteriori; civilizaiune ieit din descoperirile tiinifice datorite geniului omenesc, care a dat râurilor, mrilor i oceanelor vapoarele, a înzestrat continentele cu drumuri-de-fier, a luminat pmântul cu gaz i cu scânteia electrica, ne-a druit telegrafia, telefonia i fotografia; prin mecanic i prin chimie a transformat toate artele i miestriile, a însutit i înmiit produciunea i a radicat pe om din robie i din apsare la egalitate i libertate; a vzut renscând ca din cenue state nou ca Grecia, ca Belgia, România, Serbia si Bulgaria.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Diari, Lettere, Memorie , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Diari e Lettere

Editore Dexon Office

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/06/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9789737011305

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Scrisori ctre Vasile Alecsandri"

Scrisori ctre Vasile Alecsandri
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima