Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Se till mig som liten är

Bengt Ohlsson - Lotta Kuhlhorn
pubblicato da Albert Bonniers Förlag

Prezzo online:
6,59

1970-tal: När Martin är åtta år berättar hans föräldrar att de ska skiljas. Från och med nu blir fredagen den dag när Martin och hans lillasyster packar sina ryggsäckar och flyttar hem till mamma eller pappa. 1990-tal: Martin har haft framgång som skådespelare, han är gift och har en son som han vill ska få det bättre än vad han själv haft det. Men äktenskapet håller på att förgiftas av leda och besvikelser. Nu står han själv inför valet - ska han bryta upp eller ska han för sonens skull hålla samman hemmet? Vad kommer hans val att få för konsekvenser? Ser han konsekvenserna tydligare än vad hans föräldrar gjorde? Se till mig som liten är är en bred och träffsäker skildring av en uppväxt i en Stockholmsförort med miljöer, situationer och prylar som många av oss kommer att känna igen - man både skrattar och ryser. Men det är också en roman med ett ärende, en roman som sätter ett problem under debatt. Gjorde Martins föräldrar rätt när de skilde sig? Vilket blev priset barnen fick betala? Och hur ska Martin själv göra? Kan han hantera krisen i sin egen familj bättre än vad hans föräldrar förmådde?Se till mig som liten är är en oavlåtligt spännande berättelse som med växande förtvivlan ställer frågor som kanske inte går att besvara. Bengt Ohlsson, född 1963, har publicerat flera romaner, är välkänd krönikör i DN:s På stan och har också skrivit dramatik.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/09/2012

Lingua Svedese

EAN-13 9789143503432

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Se till mig som liten är"

Se till mig som liten är
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima