Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bámulatos és megrázó portré egy olyan Amerikáról, amelyet eddig csak kevesen láttunk. Tommy Orange regénye nem véletlenül töltött megjelenése óta tizenhat hetet a New York Times bestsellerlistájának élén. Egy olyan hang szólal meg benne, amelyet még sosem hallottunk: fehéren izzó és elsöpr erej. Egyszerre szilaj, mókás, izgalmas és mélyen modern.

Tizenkét feledhetetlen figura igyekszik az oaklandi pow-wow-ra, az észak-amerikai indiánok nagy összejövetelére, hogy aztán azon a sorsszer napon mindannyiuk élete összekapcsolódjon.

Költi és ádáz könyv, tele elektromos feszültséggel. Minden egyes lapja egy robbanás erejével ér fel. Sodró lendület többgenerációs történet, az erszak és a gyógyulás, az emlékezés és az önazonosság regénye. Egyszeren az a végzete, hogy klasszikussá váljon.

NEW YORK TIMES BESTSELLER

"Az év legütsebb, legfelkavaróbb els regénye." - Entertainment Weekly

"Rendkívüli, úttör alkotás." - The New York Times

"Briliáns szöveg, tettekre serkent mvészi er árad belle." - People Magazine

Tommy Orange els regénye a Sehonnai,  (eredeti cím: There, There)  megjelenése után 16 hetet töltött a New York Times bestseller listájának élén.

A legjobb els könyvnek járó John Leonard-díjat idén a Sehonnai kapta - a kritikusok egyönteten úgy tartják, a regény sorsa az, hogy klasszikussá váljon.

Tommy Orange nagyvárosi indián, az arapahó és csejen törzsek bejegyzett tagja.

A kaliforniai Oaklandben ntt fel, ahol a város nevével ellentétben mára több lett az épület, mint a tölgyfa. Tommy Orange népe valahogy átvészelte ezt a radikális változást, ahogy a civiláció átvette a természet helyét az Egyesül Államokban. De sebeket szereztek a fehér emberrel folytatott küzdelemben, amelyeket nehezen hevernek ki.

A Sehonnai, ez a pergn izgalmas regény ezeknek a traumáknak a feldolgozását meséli el. Hogyan tartják életben a hagyományaikat a ma él indiánok? Hogyan igyekeznek lejönni a drog és alkoholfüggésrl, hogyan lábalnak ki a szegénységbl?

Könnyes és torokszorító ez a könyv, de egy pillanatra sem édeskés, nem melodramatikus. Izgalmas krimiként, kalandregényként szövdnek a szálak, mindegyik szerepl ismer néhányat a többiek közül, és mikor végül mind összesereglenek egy nagy sportcsarnokban, pontosan egyikük sem lehet tisztában a többiek szándékaival. A Szent Lajos kirány hídjára, Thornton Wilder remekmvére hasonlít a helyszín és az id kezelése, de a világ teljesen más, nagyon mai. Mobiltelefonok, féltestvérek és tönkrement házasságok szegélyezik a terepet, ahol az oaklandi indiánok keresik a kiutat a pénztelenségbl, harcolnak a jussukért, aztán egy ponton túl talán már csak a túlélésért.

Dettagli

Generi Non definito

Editore 21. Század Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/06/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155915871

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sehonnai"

Sehonnai
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima