Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Semnul celor patru (în englez The Sign of the Four) este unul dintre cele patru romane poliiste scrise de Sir Arthur Conan Doyle i avându-l în rolul principal pe detectivul Sherlock Holmes. El a fost publicat iniial în februarie 1890 în revista Lippincott's Monthly Magazine. Din punct de vedere cronologic, este cel de-al doilea roman cu Sherlock Holmes al lui Conan Doyle, dup Un studiu stacojiu (1887). Semnul celor patru are o intrig complex, aciunea romanului petrecându-se în anul 1888. Cererea unei femei fcut lui Sherlock Holmes de a o însoi la o întâlnire cu un necunoscut îl duce la descoperirea, împreun cu doctorul Watson, al unui secret legat de o comoar furat în India, un pact secret între trei indieni i un alb (Cei patru" din titlu), la care se adug doi gardieni de închisoare corupi i o sete nebun de rzbunare. El prezint obiceiul detectivului de a consuma droguri i îl umanizeaz într-un mod cum nu s-a întâmplat în romanul precedent, Un studiu stacojiu. Apare aici viitoarea soie a doctorului Watson, Mary Morstan.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Dexon Office

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/06/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9789737013576

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Semnul celor patru"

Semnul celor patru
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima