Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Gravid og forvirret? Marie Steenberger, ernæringsekspert, forfatter og mor til to, guider dig gennem informationsjunglen med konkrete bud på, hvad du skal spise og gøre for at nyde din graviditet og barsel, samtidig med at du sikrer, at din baby får alt, hvad den behøver. I bogen får du bl.a.: - Den nyeste opdaterede viden om, hvordan det, du spiser, påvirker dit barns vækst og udvikling. - Lækre opskrifter, der sikrer en sund graviditet og en vellykket amning. - Svar på, hvorfor det er okay at tage 20 kilo på under graviditeten, og hvordan du taber det hele igen efter fødslen, så du atter kan komme i dine yndlingsbukser. - Tips til, hvordan du bliver smuk for to til trods for elefantben, kemikalieforbud og manglende søvn.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Alimentazione e Diete » Maternità , Politica e Società » Donne » Maternità » Questioni femminili , Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Gravidanza, parto, puericultura

Editore People'spress

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/10/2014

Lingua Danese

EAN-13 9788771591286

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ser jeg tyk ud i den her mave?"

Ser jeg tyk ud i den her mave?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima