Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Engin Akyürek'in Sessizlik adl öykü kitab okuru; insanlarn birbirlerini gözünün içine bakarak tand, konuarak dokunduu, dertleerek anlat yllara götürüyor. Çocuklarn hâlâ çocuk olduu, bo arazi görünce topu alp kotuu, komularn teklifsizce birbirlerinin kapsn çald, bayramlarn hep birlikte kutland, mutluluklarn aclarn paylald Aklarn like'lara kurban gitmedii, sessizliin ayrlk anlamna geldiinin bilindii yllara.

Arszl aramzdaki ilikinin zamansal yolculuuyla ilgili deildi. Arsz olduu zamanlar gözlerini bana diker, benimle dalgasn geçip kedilik görevlerini asla yerine getirmezdi. Kedinin görevleri mi olur, demeyin. Hani kendini iki sevdirir, yalandan mauvv der, oyun icab da olsa suçluluk duygusu yaratr ya, ondan diyorum...

Dünyann en güzel ak sahnesini çekiyorduk. Kolumdaki hesap makineli saatime bakarak "Pardon! Saatiniz kaç?" demiti. Saatim 8.15'i gösteriyordu. Zamann çeyrekliinin bir lüzumu yoktu. Yirmi geçelerde inecekti zaten. Sesini içimin kayt cihaz hafzasna almt. Bütün seslerde artk onunda notas olacakt.

Elimdeki kömür parçalarna bakp kardan adammla konuur gibi: "Anne iyi adamlar hep güzel mi gülerler?"

"Nerden çkt imdi bu, kim söyledi bunu sana?"

"Kim söyleyecek: Kardan adamm."

 

(Tantm Bülteninden)

 

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Doan Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786050955644

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sessizlik"

Sessizlik
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima