Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sestra Sigmunda Freuda

Goce Smilevski
pubblicato da Publishdrive

Prezzo online:
13,79

"Taj mladi iz njezinih prvih uspomena, koji je miluje jabukom, koji joj šapue bajku, koji joj pruža nož, njezin je brat Sigmund."
Godina je 1938. i ve bolesni Sigmund Freud pred nacistima odlazi iz Bea. Zahvaljujui ugledu i poznanstvima dobio je priliku sastaviti popis onih koje e povesti sa sobom: na njemu e se nai mjesta za njegova lijenika i dvije služavke, za njegova psa i njegovu šogoricu, ali ne i za koju od njegove etiri sestre. Nedugo zatim, dok Freud u Londonu bude živio svoje posljednje dane, sestre oca psihoanalize bit e odvedene u koncentracijski logor Terezin i pogubljene.
Zasnovan na istinitoj prii, nagraivani roman Goce Smilevskog djelo je koje daje glas onim neujnima, a meu njima ponajviše Adolfini Freud - "najslaoj i najboljoj od mojih sestara" - darovitoj, osjeajnoj ženi koja je život provela u sjeni, njegujui majku i oca. Svjedoei sjaj i bijedu jedne epohe ulaskom u živote njezinih velikana, baš kao i one njenih neznanih i slabih, ali ne manje važnih sudionika, Sestra Sigmunda Freuda knjiga je koja potresa i razotkriva, djelo koje neete zaboraviti.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Publishdrive

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/10/2017

Lingua

EAN-13 9789532665550

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sestra Sigmunda Freuda"

Sestra Sigmunda Freuda
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima