Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Az egykor világszerte rettegett London nem több mérgekkel és radioaktív sugárzással teli élettelen roncsnál. A romok alatt azonban a város titkokat rejt, amelyek talán véget vethetnek a lassan az egész világot felemészt háborúnak. Tom és Wren az életük árán próbálják megfejteni a rejtélyt a ragadozó város sötét gyomrában, ám fogytán az idejük. Eközben a magára hagyott, távolba szakadt Hester szörny ellenséggel kerül szembe, aki nem habozik véget vetni az egész emberi fajnak, és ehhez meg is van minden eszköze

Hseink csodákkal és borzalmakkal teli utazása mindent elsöpr fináléban ér véget, de ki láthatja meg közülük az új világot? A világszerte olvasók hadának képzeletét rabul ejt Ragadozó Városok sorozat zárókötete méltán nyerte el mind Angliában, mind az Egyesült Államokban a legjobb ifjúsági regénynek járó díjakat.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Cartaphilus Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/08/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632667232

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Setét puszta"

Setét puszta
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima