Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sevebilmek-likilerin Büyüsü ve Beraber Uyanabilmek

Guy Finley
pubblicato da Destek Yaynlar

Prezzo online:
1,69

likilerin büyüsünü kefetmeye ve sevdiinle beraber uyanabilmeye hazr msn?

O halde doru sev!

Hem de snrszca, doludizgin, alabildiine, cüretkârca, cömertçe, hiç esirgemeden, geri adm atmadan, saanak misali yaarcasna, hesap etmeden, ölçüp tartmadan, eip bükmeden, teminat aramadan, verdiinin geri dönmesini beklemeden, garanticilie meyletmeden, korkusuzca, cesaretle sev!

Çünkü sevebilmek, içsel bir reformdur.

Bir eyleri sevmeye baladnda, dünya da deimeye balar. Sevilmemek korkusundan özgürlemi, sevmek için sevilmeye ihtiyacn kalmamtr artk. Hesapszca sevebilmenin ve sevdikçe her eyi deitirebilmenin büyüsüyle yeni hayatlar ve ilikiler ina ediyor, sonsuz olaslklara frsat veriyorsundur. Kaybetme korkusu bir tehdit deildir bundan böyle. Bilirsin ki sevebilen için kaybetmek yoktur.

te bu yüzden "Sevip sevilmek cennettir..." diyenler yalan söylediler hep.

"Her eye ramen sevebilmektir cennet..."

likinin gerçek büyüsü SEVEBLMEKtir...

Uluslararas çok satanlar listesinde haftalarca bir numara olan, Türkiye'de de yüz binlerce okura ulamay baaran VAZGEÇEBLMEK kitabnn yazar Guy Finley'den, ilikilerin büyüsü üzerine esiz bir sevgi çözümlemesi...

SEVEBLMEK adl bu yeni kitabyla ilikilerin kaderini batan yazmaya talip olan Guy Finley, bir kez daha doru bilineni tersine çeviriyor ve sevginin prensiplerini sralyor pe pee...

Üstelik, "Sevmek tabii ki büyüleyici ama mesele doru sevebilmek..." diyor.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Destek Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786053116400

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sevebilmek-likilerin Büyüsü ve Beraber Uyanabilmek"

Sevebilmek-likilerin Büyüsü ve Beraber Uyanabilmek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima