Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sevgili Nasl Bulunur?

Zeynep Bugay
pubblicato da Doan Novus

Prezzo online:
2,01

Arka Kapak Yazs (Tantm Bülteninden)

 

Sevgili nasl bulunur? Anan baban muhallebicide, okul çaynda, üniversite kantininde veya edebiyat matinesinde tanp Bab Kafeterya'ya, Baylan'a, Pera Pastanesi'ne, Ataköy-Tarabya ve Kalam plajlarna gitmiti. Gidecek yer kalmaynca da Belediye Saray ziyareti esnasnda evlenmilerdi. Gezme derdi bitmiti, bir yatakta güreip, bir yastkta kocayacaklard, ksacas veren memnundu, alan memnundu Peki, sen neden deilsin? Deilsin çünkü gördüün anda "Aha! te bu benim kurtlu elmamn yars!" diyecein türde sevgili aday yok. Dur gerilme ya! Artk ümitsizce aramana, karalar balama gerek yok, çünkü tüm cvr ksmetler internette. 

 

Sevgili aday bulunmutur! O halde bulumak ya da bulumamak neden tüm mesele haline gelmitir ki?

 

Kadn olmak, full+full ksmet araynda sklkla madara olmak, toplum tarafndan ayplanmak, tüm o yarglamalara ramen "doru erkek"le beraber olma hayali dorultusunda türlü cambazla imza atmak demek. te bu yüzden, tüm kadnlarn hayat, hatta benim gibi anl anl bir Kontes'in bile, alksz ve yasakl bir sirktir. Tüm bu kstlamalarn, dayatmalarn, ayplamalarn içinde gerçek ak bulmak isteyen, uman tüm kadnlar için bu sirkte "aybn yollar kayp"...

 

 

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Doan Novus

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786050952728

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sevgili Nasl Bulunur?"

Sevgili Nasl Bulunur?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima