Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Filmrechten verkocht aan Sony Pictures en SK Global

Als Lucie Churchill op de eerste ochtend van haar vakantie op het eiland Capri oog in oog komt te staan met George Zao, weet ze onmiddellijk dat ze een hekel aan hem heeft. Ze walgt van zijn galante aanbod om van hotelkamer te wisselen zodat zij uit kan kijken over de Tyrreense Zee, ze haat het dat hij meer over kunst weet dan zij en ze kan het werkelijk niet uitstaan dat hij haar heeft gekust in de schaduw van een Romeinse ruïne.

Als dochter van een in Amerika geboren Chinese moeder en een New Yorkse vader met blauw bloed, is Lucie altijd van plan geweest een westerse man te trouwen. Er zit niets anders op dan George af te wijzen. Maar als ze hem jaren later weer tegen het lijf loopt - nota bene tijdens een weekendje weg met haar verloofde - is hun aantrekkingskracht nog net zo sterk. Hoelang kan ze hem de toegang tot haar wereld en hart ontzeggen?

In de pers

`Sex & Vanity scoort hoog op alle fronten: een zonovergoten eiland, een oogverblindende bruiloft en een hartveroverend liefdesverhaal.' The Guardian

`Bruisend, speels en hilarisch. Kwan schrijft een heerlijk vileine parodie op de superrijken, maar verstopt daaronder een scherpzinnige analyse van hedendaags racisme.' Metro

`Alleen Kwan kan onweerstaanbare humor en verrukkelijke personages zo soepel combineren met een satire op snobisme en racisme. Chapeau.' Kirkus Reviews

Dettagli

Generi Hobby e Tempo libero » Umorismo » Libri per ridere e collezioni umoristiche , Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Meulenhoff Boekerij B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/03/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789402316452

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sex & Vanity"

Sex & Vanity
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima