Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Säg inget - en sann historia om mord och terror på Nordirland

Oliver Munday - Patrick Radden Keefe
pubblicato da Albert Bonniers Förlag

Prezzo online:
6,57

I december 1972 blir den 38-åriga änkan Jean McConville kidnappad i sitt hem i Belfast av ett maskerat gäng, med hennes barn som vittnen. De tio barnen återser henne aldrig och det ouppklarade mordet på Jean McConville blir snart ett av de mest omtalade brotten på Nordirland, ett för alltid öppet sår i den konflikt som brukar kallas "The Troubles".

Patrick Radden Keefes "Säg inget" är en andlöst spännande genomgång av konfliktens olika aktörer och turer, och samtidigt en detektivgåta som leder rakt in i hjärtat på IRA. Boken har hyllats som både banbrytande true crime och som mästerlig skildring av en konflikt vars efterverkningar än idag påverkar Europa.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/03/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789100183066

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Säg inget - en sann historia om mord och terror på Nordirland"

Säg inget - en sann historia om mord och terror på Nordirland
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima