Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Shantaram, ime koje znai ovjek Božjeg Mira, dobio je onaj koji mu se najmanje nadao - odbjegli zatvorenik, bivši ovisnik i pljakaš, oajnik koji je iz Australije pobjegao u Indiju s krivotvorenim ispravama, bez prošlosti, bez nade, bez imena.
A ime stranac može zaslužiti takvo ime u prenapuenom, kaotinom, zastrašujuem i zadivljujuem gradu poput Bombaya?
Baš kao i njegov tvorac Gregory David Roberts, junak romana Shantaram zaronit e u Indiju ne štedei se i otvorena srca - spoznat e i raj i pakao, živjeti u najsiromašnijem slamu, lijeiti u improviziranoj klinici, naukovati kod kralja bombayske mafije.
Potraga za iskupljenjem vodit e ga kroz Indiju kakvu je iskusio malokoji zapadnjak: u društvu prosjaka i gangstera, mudraca i glumaca, prostitutki i svetaca prolazit e kroz tržnice ljudima i pušionice opijuma, kroz skrovita mjesta koja mogu promijeniti svako srce, sve do zatvora i rata, sve do izdaje i ubojstva.
Shantaram je epski, po mnogoemu zadivljujui roman, koji osvaja priom iza koje stoji golemo, fascinantno životno iskustvo njezina autora.
Ako postoji književno djelo koje za pogled izvana može otkljuati Indiju - od najblistavijih do najmranijih njezinih mjesta - onda je to ovaj roman, pun ljudskog razumijevanja, iskrenosti i ljubavi.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Publishdrive

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/10/2017

Lingua

EAN-13 9789532667424

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Shantaram"

Shantaram
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima