Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sibiriske eventyr

Peter Freuchen
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
9,15

Den store opdagelsesrejsende Peter Freuchen fortæller medrivende og direkte om sine oplevelser fra Sibiriens ultrahårde og nådesløse klima. En rejse han foretog i slutningen af 1930'erne.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Peter Freuchen (1886-1957). Dansk forfatter og journalist. Skrev især om sine mange ekspeditioner som opdagelsesrejsende, blandt andet sammen med Knud Rasmussen, med hvem han i 1910 etablerede en udforskningsstation i Thule. Peter Freuchens ekspeditioner gik som oftest til de hårdføre og endnu uudforskede arktiske områder, men i 1935 besøgte han tillige Afrika. Hans forfatterskab er bredt og strækker sig fra rejseskildringer til romaner og selvbiografiske værker - gennemsyret af stor passion.

Dettagli

Generi Guide turistiche e Viaggi » Letteratura di viaggio » Guide Escursionismo » Guide turistiche , Romanzi e Letterature » Scritti di viaggio

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/07/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788711617007

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sibiriske eventyr"

Sibiriske eventyr
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima