Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Siedemnacie i pó miliona

Leszek Mierzejewski
pubblicato da Wydawnictwo Psychoskok

Prezzo online:
5,49

**Gównego bohatera, Alfonsa, poznajemy w trudnym momencie jego ycia. Po zlikwidowaniu fabryki, w której by kierownikiem, nie moe znale pracy i utrzymuje si z mizernego zasiku. Mieszka u matki, z trudem wie koniec z kocem. Nawiedzaj go sny o wielkiej wygranej, ale kolejno puszczane losy nie speniaj marzenia o fortunie. Nie sta go nawet na wyjcie z kolegami. Oprócz problemów finansowych, dotyka go take kryzys maeski - podejrzewa, e modsza o pitnacie lat ona zdradza go.

Podczas wykadu o yciu seksualnym seniorów poznaje Iwon - pikn kobiet, która przewraca jego ycie do góry nogami. Nowo poznana pani prezes zatrudnia go w swojej firmie. Nage, wielkie pienidze pozwalaj mu na prowadzenie zupenie odmiennego ycia, ni do tej pory. Jednak midzy t radoci i szczciem, kryje si take tajemnicza ciemna strona

Siedemnacie i pó miliona" Leszka Mierzejewskiego to powie o tym, jak los potrafi odmienia nasze ycie. Jak w niesamowitym szczciu potrafi kry w sobie gorycz i al. To historia o bezsilnoci wobec wasnego losu i przeznaczenia, o wzajemnym oddziaywaniu pomylnoci i pecha.**

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Antologie , Famiglia Scuola e Università » Libri Scuola

Editore Wydawnictwo Psychoskok

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/09/2017

Lingua Polacco

EAN-13 9788379007844

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Siedemnacie i pó miliona"

Siedemnacie i pó miliona
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima