Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sigaray Brakmann Kolay Yolu

Carr Allen
pubblicato da Butik

Prezzo online:
4,42

Sigaray Brakmann Kolay Yolu

Sigara, günümüz insanlarnn en büyük bamllklarndan biri. Öyle ki tüm ülkelerde her 3 erkekten 2'si, her 3 kadndan ise 1'i sigara içiyor. Peki bu bamllktan kurtulmak mümkün mü? te yazarn tamamen kendi yöntemleriyle gelitirdii ve tüm dünyada büyük baarlar elde ettii metodunu anlatt bu kitap da size bu konuda yardmc oluyor.

Pek çok tannan ve deerli ismin bu yöntem ile sigaray braktktan sonraki görülerine de yer verilen kitap, okuyucuyu etkisi altna almay baaryor. Siz de sigaray brakmak istiyor ancak baarl olamyorsanz, bu kitap ile hayatnzda yeni bir sayfa açmaya hazr olun! Allen Carr'n ustaca kaleme ald yöntemleri sayesinde sizin de sigaraya olan bak açnz deiecek ve hayata daha temiz bir pencereden bakmaya balayacaksnz!

Tüm Dünyada Yank Uyandran Yöntem: Allen Carr Metodu!

Allen Carr, kitabnda anlatt kendi yöntemleri ile sigaraya olan baknz deitirmeyi hedefliyor. Kendisine bavuruda bulunanlara verdii 6 saatlik "Sigaray Brakmann Kolay Yolu" adl seminerini kitapta ince ince ileyen Carr, okuyuculara sigara bamllndan kurtulmann aslnda ne kadar kolay olduunu vurguluyor.

Nikotin bamlln tanmlayarak, nikotinin vücuttan atlma sürelerini ve aslnda vücudun nikotine neden ihtiyaç duymad gibi konulara da sayfalarnda skça yer veren Carr, söylemlerini hayattan örnekler ile destekliyor. Okuyucuyu daha ilk sayfalarndan itibaren kendine çeken ve merak uyandran akc üslubu ile Allen Carr, ikna yöntemlerinin en güzel örneklerini satrlarnda iliyor.

Bunlar Biliyor muydunuz?

Kitab yazar Allen Carr, babasn çok küçük yata akcier kanserinden kaybetmitir. Fakat buna ramen sigaradan nefret etmemi ve henüz 16 yanda iken sigaraya balamtr. Günde 5 paket sigara tüketen ve günlük içtii sigara miktar 100'ü bulan Allen Carr, defalarca sigaray brakmay denemi ancak hiçbir yöntemde baarya ulaamamtr. Bir gün son sigarasn yaktnda karsna, tüm dünyay sigaradan kurtaracan söylemitir ve böylece mehur Allen Carr metodunu kefetmitir.

En Sevilen Kitaplara Hemen imdi Sahip Olun!

Salk kategorisinin en çok satan kitaplarna sahip olmak için siz de hemen kategorilerimizi kefe çkn, frsatlarla dolu dünyamza admnz atn!

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Temi personali e sociali » Corpo e salute

Editore Butik

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785858386

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sigaray Brakmann Kolay Yolu"

Sigaray Brakmann Kolay Yolu
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima