Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Signatura svih stvari

Elizabeth Gilbert
pubblicato da V.B.Z. d.o.o.

Prezzo online:
18,40

Signatura svih stvari" rijetko je literarno dostignue:
panoramski roman o životu i ljubavi
koji uspijeva uhvatiti bit vremena koje opisuje.

Washington Post

Elizabeth Gilbert ugledna je amerika spisateljica koja je svjetsku slavu stekla memoarima Jedi, moli, voli. Ovom knjigom Gilbert se vraa fikciji s fascinantnom priom smještenom u 19. st. o životu botaniarke Alme Whittaker. To je znaajan roman o velikom i važnom stoljeu koji kritiari nazivaju hommageom svim genijima i napretku ideja.

Roman prati sudbinu obitelji Whittaker - poevši od poduzetnog Henryja, roenog u siromaštvu u Engleskoj koji s vremenom stjee golemo bogatstvo u trgovini kininovcem u Americi i postaje najbogatiji ovjek u Philadelphiji. Njegova darovita ki Alma, roena 1800., botaniarka je velikog talenta. Ona se bori s ogranienjima koja tadašnji svijet namee ženama i pitanjem - što znai biti neudana žena i znanstvenica u to doba? Istodobno njezina strast za znanošu ispreplie se s neostvarenim senzualnim i erotskim željama. Znanstvena istraživanja vode je u prouavanje pitanja evolucije, a u zrelim godinama zaljubljuje se u umjetnika Ambrosea Pikea kojeg privlai upravo suprotno - svijet duhovnog i magijskog. On je nadahnut djelom Signatura rerum njemakog filozofa-mistika s kraja 16. st. Böhmea i vjeruje kako se u svemu oko nas može proitati Božja šifra. Njihov odnos turbulentan je i doživljava zauujui obrat.

Ovaj znalaki napisan roman vodi itatelja od Londona do Perua, od Philadelphije do Tahitija i Amsterdama. Putem upoznajemo nevjerojatne likove: misionare, abolicioniste, avanturiste, astronome, moreplovce, uroenike... Ali najupeatljivija od svih sama je Alma - roena u doba prosvjetiteljstva, živjela je u vrijeme industrijske revolucije i svjedoila onom nevjerojatnom trenutku ljudske povijesti kada stare pretpostavke o znanosti, religiji, društvu i klasi padaju, a njihovo mjesto preuzimaju nove, moderne ideje.

Po objavljivanju, roman su najboljim literarnim djelom godine proglasili ugledni svjetski asopisi (New York Times, Washington Post, Chicago Tribune i New Yorker), opisujui ga kao raskošan roman koji se nastavlja na tradiciju velikih autora 19. st., meu kojima su Jane Austen i George Eliot.

Ova proza ima elegantnu patinu 19. stoljea, ali u
njezinu središtu moderne su teme, kao što su žensko
pitanje i ispunjenje žene u poslu i životu.

International Herald Tribune

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Autobiografie e biografie letterarie

Editore V.b.z. D.o.o.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/12/2018

Lingua

EAN-13 9789535201137

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Signatura svih stvari"

Signatura svih stvari
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima