Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa


Sihirli Göl
Emily Watson, evliliini kurtarmay her eyden çok istiyordu ama o kadar çok ac çekiyordu ki artk yapamayacakt. Cole'ü terk etmek, yaam boyunca atmak zorunda kalaca en zor adm olacakt ve hayatn tamamen deitirecek bir srra sahip olmas da cabasyd. Seçimini sakin bir ekilde yapabilmek için kendini bildi bileli gerçek bir yuva gibi gördüü Gingerbread Inn'e gitti.
Ve Cole karsn bulduunda, bu Noel'de urunda savamaya deecek eyler olduunu hemen anlad.

Bir Dilek Tut
Rick Jenner ve irin kz Tessa karl bir k günü, Noel alverii için Andrea Fleming'in oyuncak dükkânna geldiler. Halen ölen elerinin yasn tutmakta olan ve sevdiklerini kaybetme korkusunu yenemediklerini için yeni bir ilikiye hazr olmadklarn düünen bu iki yetikin, göz göze geldikleri andan itibaren, birbirlerinden uzak durmak için kendileriyle amansz bir mücadeleye girimilerdi. Ancak her eye ramen hayat devam etmekte ve kader alarn örmektedir.

Kar Taneleri
Casey Caravetta, zorlu geçen bir yln skntlarndan kurtulmak için en iyi arkadann verdii Noel davetini kabul ederek, çocukluklarnn geçtii Gingerbread Inn gider ancak ne yazk ki kalbini kran adam da oradadr.
Özel Sava Birliinde komando olan Turner Kennedy, savata yaadklarndan sonra, sert mizaçl ve tehlikeli birine dönümütür.
Acaba Noel'in sihirli gücü onlar yeniden bir araya getirebilecek midir?
(Tantm Bülteninden)Sayfa Says: 318

Bask Yl: 2016


Dili: Türkçe
Yaynevi: Harlequin Türkiye

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Harlequin Türkiye

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/02/2016

Lingua Turco

EAN-13 9786053392743

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sihirli Göl - Bir Dilek Tut - Kar Taneleri"

Sihirli Göl - Bir Dilek Tut - Kar Taneleri
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima