Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Silvervägen (lättläst)

Miroslav Sokcic - Stina Jackson
pubblicato da Bokförlaget Hedvig

Prezzo online:
10,24

För tre år sedan försvann Lelles sjuttonåriga dotter Lina. Sedan dess tillbringar han de ljusa sommarnätterna med att leta efter henne. Han kör på väg 95 som går från Skellefteå i nordväst förbi Arvidsjaur, Arjeplog och ända till norska gränsen. Den väg som kallas för Silvervägen.

Meja och hennes mamma flyttar till utkanten av byn där Lelle bor. Meja är lika gammal som Lelles dotter var när hon försvann. När ännu en ung kvinna från byn försvinner förstår Meja och Lelle att deras liv för evigt kommer att hänga samman.

Den prisade psykologiska spänningsromanen Silvervägen finns nu i lättläst bearbetning.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Bokförlaget Hedvig

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/08/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789179710736

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Silvervägen (lättläst)"

Silvervägen (lättläst)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima