Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Singularitile la care se ajunge în relativitatea general prin rezolvarea ecuaiilor lui Einstein au fost i înc mai sunt subiectul a numeroase dezbateri tiinifice: Exist sau nu, singulariti? Big Bang a fost o singularitate iniial? Dac singularitile exist, care este ontologia acestora? Este teoria general a relativitii o teorie care i-a artat limitele în acest caz?
În acest eseu argumentez faptul c exist singulariti, iar teoria general a relativitii, ca de altfel oricare alt teorie tiinific din prezent, nu este valabil în interiorul orizontului evenimentelor. Dar asta nu presupune, aa cum consider unii oameni de tiin, c ea trebuie considerat ca fiind perimat.
Dup o scurt prezentare a aspectelor specifice din teoria clasic newtonian i teoria special a relativitii, i o scurt prezentare a teoriei generale a relativitii, în capitolul Ontologia relativitii generale prezint aspectele ontologice specifice relativitii generale. Urmtorul capitol, Singulariti, este dedicat prezentrii singularitilor care rezult în relativitatea general, a aspectelor specifice ale gurilor negre i orizontul evenimentelor, inclusiv dezbaterea despre Big Bang ca singularitate iniial, i argumentele în favoarea existenei singularitilor. În Ontologia singularitilor vorbesc despre posibilitile de încadrare ontologic a singularitilor în general i a gurilor negre în special, despre argumentul gurii pus în eviden de Einstein, i argumentele prezentate de oamenii de tiin c nu exist singulariti i deci c teoria general a relativitii este în impas. Închei cu Concluziile în care expun i reiau pe scurt argumentele care mi susin opiniile prezentate mai sus.

Cuvinte cheie: relativitatea general, teoria general a relativitii, Albert Einstein, singulariti, guri negre, orizontul evenimentelor, Big Bang, cosmologie, gravitaie

CUPRINS

Abstract
Introducere
- - - Teoria clasic i relativitatea special
- - - Relativitatea general (RG)
1 Ontologia relativitii generale
2 Singulariti
- - - Guri negre
- - - - - - Orizontul evenimentelor (OE)
- - - Big Bang (BB)
- - - Exist singulariti?
3 Ontologia singularitilor
- - - Ontologia gurilor negre
- - - Argumentul gurii
- - - Nu exist singulariti
Concluzii
Bibliografie
Note

DOI: 10.13140/RG.2.2.17470.18242

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia: Specifiche aree » Metafisica e ontologia , Scienza e Tecnica » Fisica

Editore Nicolae Sfetcu

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/02/2019

Lingua Rumeno

EAN-13 9786060332008

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Singularitile ca limite ontologice ale relativitii generale"

Singularitile ca limite ontologice ale relativitii generale
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima