Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sinterklaas en het kleine hoogtevreespietje
Sinterklaas en het kleine hoogtevreespietje

Sinterklaas en het kleine hoogtevreespietje

Youp van 't Hek
pubblicato da WPG Kindermedia

Prezzo online:
4,49

Tussen de vrolijke hulpjes van Sinterklaas is één Pietje niet zo blij. Hij moet daken op, kinderen blij maken met cadeautjes, maar dat durft hij niet. Hij is bang. Een dak is nog veel hoger dan zijn bed, en daar slaapt hij al liever ónder.
'Toch proberen,' zegt de Sint.
Pietje wil niet, maar hij moet wel. Stukje bij beetje klimt hij en grote Piet helpt hem... Kan hij zijn hoogtevrees overwinnen?

Hartverwarmend prentenboek van meesterverteller Youp van 't Hek en veelbekroond illustrator Marije Tolman

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Wpg Kindermedia

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/07/2013

Lingua Olandese

EAN-13 9789025862435

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sinterklaas en het kleine hoogtevreespietje"

Sinterklaas en het kleine hoogtevreespietje
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima