Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nikolaj Kalnins har ett mörkt förflutet i Sovjetunionen och lever sedan ar tillbaka i exil pa Seychellerna när en storm närmar sig ön Mahé. Strax innan ovädret drabbar ön läser han en till synes obetydlig notis i tidningen som väcker fragor. Är hans hemlighet ännu väl bevarad eller har det förflutna till sist hunnit ikapp honom?

Psykologen Audrey befinner sig pa Gotland för att läka sig själv efter ett turbulent ar. En dag tar en amerikan vid namn Harold Montgomery in pa samma Bed & Breakfast och vill bekänna sina synder för henne. Men kan hon hjälpa honom? Eller har han kommit till henne av en annan anledning? När han börjar tala om en man vid namn Nikolaj Kalnins blir hon misstänksam da hon upptäcker likheter med en fiktiv karaktär i en av böckerna som star i bokhyllan pa Gotland. Harold berättar att Nikolaj Kalnins dött i en storm, men är det verkligen sa eller har Harold nagot med hans död att göra?

Sista rollen är en intrikat spionroman där kalla krigets skuggor sträcker sig in i var tid. Det är den avslutande, fristaende delen i en trilogi om rollspel och identitet.

LISA CHRISTENSEN debuterade 2020 med romanen Spela roll och nominerades samma ar till Adlibrispriset som Årets debutant. 2022 kom den psykologiska spänningsromanen Sista säkra som nominerades till Årets bästa deckardebut 2022 av Svenska Deckarakademin. Lisa har rötter i Sverige och USA och har bland annat bott pa Seychellerna och i London.

Sagt om tidigare böcker i serien:

"Spännande och välskriven." TV4 Nyhetsmorgon

"Lisa Christensen snuddar vid spiongenren men omfamnar sa mycket mer." Kulturnytt, P4

"Ohyggligt spännande berättelse med manga bottnar och en vindlande intrig som tar andan ur läsaren." Expressen Söndag

"I denna psykologiska thriller finns originalitet, kreativitet och en riktigt imponerande intrigkonstruktion." Kapprakt

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Louise Bäckelin Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/03/2024

Lingua Svedese

EAN-13 9789177996811

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sista rollen"

Sista rollen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima