Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sivatagi madarak

Kevin Powers
pubblicato da Athenaeum Kiadó

Prezzo online:
6,99

Többszörös díjnyertes háborús memoár az amerikai hadsereg iraki jelenlétérl. A huszonéves Bartle és a tizennyolc éves Murphy közlegény csapata véres bevetésre indul az iraki homoktenger északi részén álló Al Tafar városért. Bartle a kiképzés során életre szóló barátságot köt Murphfel, és megígéri, hogy az álmait dédelget, a háború brutalitására teljesen felkészületlen srácot épségben hazaviszi. Akkor még egyikük sem sejti, hogy a fizikai kimerültség, az ellenséges golyózápor és az rjít forróság minden szempontból kikezdi a bevetésen lév katonákat. A fiatal Murphy állapota aggasztóra fordul, és Bartle sorsdönt lépésre szánja el magát...A háborús tényirodalom, a lírai vallomások és a Ryan közlegény megmentése kedvelinek.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura » Storie di guerra

Editore Athenaeum Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/02/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632932927

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sivatagi madarak"

Sivatagi madarak
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima