Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Six of Crows 1 - Kragens kald

Leigh Bardugo
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
19,73

Seks forbrydere - én umulig opgave!
Kaz er et kriminelt geni, som har svært ved at sige nej til en umulig opgave. Med hjælp fra fem livsfarlige forbrydere, der hver især besidder særlige praktiske og magiske evner, vil han forsøge at befri et gidsel fra en uindtagelig fæstning. Belønningen er enorm - men dødstruslen er lige så stor. Den værste trussel ... er dem selv.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/02/2018

Lingua Danese

EAN-13 9788711967553

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Six of Crows 1 - Kragens kald"

Six of Crows 1 - Kragens kald
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima