Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Elif afak'n anne olduu senede geçirdii doum sonrasn bunalmn anlatt, ayn anda hem anne hem de yazar olmann güzelliklerinden ve zorluklarndan bahsettii otobiyografik eseri Siyah Süt, 2007 ylnda Doan Kitap tarafndan yaymlanmtr. Kitap, okurlar ve eletirmenler tarafndan olumlu yorumlar alarak en sevilen Elif afak kitaplar arasnda yerini almtr.

Kitaptan bir örnek:

"Bir roman yazmak, zaman zaman içinde tek bir an' seçip kopartarak, giri-gelime-sonuca balanncaya kadar ince ince ilemek demektir;

An'dan zaman dourma sanatdr roman, hakikati bozmaktr bir anlamda, samimi sahtekârlk...

Çünkü iin asl, herkesin gayet iyi bildii üzere, ba sonu olmaz hikayelerin...

Bu kitap bir roman deil. Ama olsayd, seneler evvel Ada vapurunda balard muhtemelen..."

Kitabn metnine Latif Demirci'nin çizimleri elik etmektedir.

Sayfa Says: 308

Bask Yl: 2013

e-Kitap:

Sayfa Says: 267

Bask Yl: 2007

Dili: Türkçe
Yaynevi: Doan Kitap

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Doan Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785901082

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Siyah Süt"

Siyah Süt
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima