Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mange mennesker oplever, at de ikke har de ressourcer, der skal til, for at leve det liv, de drømmer om. Skab lykke og overflod giver læseren praktiske råd og redskaber til at komme i kontakt med englene og få hjælp til at manifestere overflod og det liv, de allermest ønsker.

Der findes mange former for overflod - såsom at have nok tid, ideer, selvtillid, menneskelige forbin-delser, muligheder og økonomisk sikkerhed. Ifølge Doreen og Grant Virtue handler det ikke om, hvor mange penge man har, men om at føle sig tryg og have det, der skal til, for at man kan udføre sit livsformål. Englene står klar til at hjælpe - man skal bare vide, hvordan man henvender sig til dem.

Hvert af bogens 11 kapitler bringer et budskab fra Overflodens Engle - en særlige gruppe af engle, som sørger for, at menneskers guddommelige mission på jorden ikke bliver forhindret.

Skab lykke og overflod - med hjælp fra englene styrker læseren i følelsen af ikke at være alene, og at der er hjælp og støtte at hente. Bogen er let læst og fuld af øvelser, praktiske redskaber og spirituelle indsigter, der kan bruges af alle og lede frem til enhver form for overflod.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help » Mente, corpo, spirito , Economia Diritto e Lavoro » Lavoro » Carriere e professioni: consigli

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/01/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788702228465

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Skab lykke og overflod"

Skab lykke og overflod
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima