Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Skapa din framtid!

Carl-Johan Forssén Ehrlin
pubblicato da Ehrlin Förlag

Prezzo online:
8,63

Tusentals högskoleelever, företagsledare och privatpersoner har använt boken Skapa din framtid för att uppnå bättre resultat i livet, oavsett inom vilket område. Skapa din framtid är en handbok inom ledarskap och personlig utveckling som ger dig de verktyg du behöver för att förstå din omgivning, dig själv och kunna leda dig själv eller en grupp på bästa sätt. En bok som väcker många nya tankar, oavsett hur erfaren man är. Carl-Johan har med sina breda tvärvetenskapliga kunskaper hittat ett antal verktyg som behövs för att utveckla sig själv och för att hjälpa andra att utvecklas. Dessa verktyg har han samlat i sin debuterande bok Skapa din framtid! Författaren till boken är beteendevetaren Carl-Johan Forssén Ehrlin. Under åtta år jobbade han aktivt med att coacha chefer och privatpersoner med framgångsrikt resultat. Han var också föreläsare och hjälpte många att upptäcka sin potential och att bli bättre på att leda sig själva och andra. Idag jobbar han heltid som författare. En välskriven bok som är lätt att ta till sig med lärdomar som har förändrat mitt liv! - Petra När jag läste Skapa din framtid insåg jag hur tokigt jag ibland hade tänkt i livet och började agera på ett annat sätt som gett mig mycket mer lycka och framgång i livet. - Per När jag insåg att ansvaret för min framtid låg i mina händer blev jag rädd. När jag väl omfamnade den tanken blev livet mycket mer roligt och utvecklande. Jag valde att leva livet på topp! - Alexander Min roll som chef och ledare förändrades totalt efter att jag började applicera de lärdomar Carl-Johan ger i boken. Som resultat blev jag i år vald till årets chef på vår arbetsplats. - Tina

Dettagli

Generi Famiglia Scuola e Università » Educazione, Scuola e Università

Editore Ehrlin Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/01/2013

Lingua Svedese

EAN-13 9789186749057

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Skapa din framtid!"

Skapa din framtid!
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima