Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Skæbne og hævn" er en blændende fortælling om kærlighed, løgne og hemmeligheder i et tilsyneladende lykkeligt ægteskab.
 
Lotto og Mathilde bliver stormende forelsket på college og kort efter gifter de sig. Som 22-årige er de smukke, glamourøse og med storslåede fremtidsudsigter. Ti år senere ser vennerne stadig med misundelse på deres liv og ægteskab.
 
Med en ildevarslende gysen går det dog op for læseren, at forholdet er mørkere, mere kompliceret og usædvanligt end det ser ud. Med rystende afsløringer og overraskende twists giver Lauren Groff os fortællingen om Lotto og Mathildes ægteskab set fra et andet perspektiv. Alle historier har nemlig to sider - også historien om livslange kærlighedsforhold.
 
"Lauren Groff er en forfatter med et sjældent talent, og `Skæbne og hævn' er en skamløst ambitiøs roman, der leverer - med komedie, tragedie og velanvendt lærdom og umiskendeligt skær af talent hele vejen igennem." - New York Times
 
"En banebrydende triumf." - Washington Post
 
"En legesyg og fængslende læseoplevelse, der stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt kærligheden kan være sand, når den en er indhyllet i usandheder." - People Magazine

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa » Romanzi contemporanei

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/03/2016

Lingua Danese

EAN-13 9788711527719

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Skæbne og hævn"

Skæbne og hævn
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima