Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Skuepladser. Kunst og teater

Christian Elling
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
9,15

"Skuepladser - kunst og teater" udkom i anledning af Christian Ellings 70 års fødselsdag. Den består af en række tekster om den store kunsthistoriker og arkitekturforskers yndlingsemner, -person og -steder. Tag med Holberg til Paris, besøg det vidunderlige Venedig og kom med Jardin til Rom. Christian Thorvald Elling (1901-1974) var en dansk professor, forfatter, kunsthistoriker og arkitekturforsker. Italiensk barokarkitektur var Christian Ellings primære forskningsområde, og i løbet af sit liv foretog han talrige lange rejser til Italien. Christian Elling udgav over 40 bøger om blandt andet italiensk kulturhistorie, klassisk litteratur, dansk kulturhistorie og danske herregårde.

Dettagli

Generi Architettura Design e Moda » Architettura e Urbanistica » Opere generali

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/07/2019

Lingua Danese

EAN-13 9788726003550

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Skuepladser. Kunst og teater"

Skuepladser. Kunst og teater
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima