Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Skulden : Eurokrisen sedd från Aten

Kajsa Ekis Ekman
pubblicato da Leopard förlag

Prezzo online:
17,46

I Europa härjar den ekonomiska krisen och i centrum står Grekland. Fattigdomen och arbetslösheten har ökat dramatiskt och ungdomarna lämnar landet i massor. Är det sant som medierna skriver att grekerna arbetar för lite, lever på lån och har för stor offentlig sektor?

Kajsa Ekis Ekman reste till Aten och fann en helt annan verklighet. Hon andas tårgas under generalstrejken, bevittnar korruptionen, bor hemma hos lärare som får kopiera upp stenciler när staten inte har råd med skolböcker, dricker te med Papandreou och talar med vänner som pendlar mellan hopp och förtvivlan allt eftersom det politiska spelet byter inriktning.

Skulden är en personlig skildring av hur en samhällskris påverkar människor på djupet.

Kajsa Ekis Ekman är kulturjournalist och född 1980. Hennes debut Varat och varan. Prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan blev en av de mest omdebatterade böckerna när den kom ut hösten 2010.

Dettagli

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali » Politica e Istituzioni » Istituzioni e organizzazioni » Relazioni internazionali

Editore Leopard Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/08/2013

Lingua Svedese

EAN-13 9789173435109

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Skulden : Eurokrisen sedd från Aten"

Skulden : Eurokrisen sedd från Aten
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima